Arkiv för juli, 2010

SEKO har förhandlat med MTR om de som har DK. SEKO menar att det inte är reglerat i kollektivavtalet när man som DK har rätt att få reda på hur ens tjänst ser ut. Av någon gammal praxis, som ingen vet var den kommer ifrån, får de som har DK reda på sin tjänst 3 dagar innan.

Ingenstans i kollektivavtalet står det att man ska få sin tjänst med bara 3 dagars varsel. Eftersom det inte står något i vårt lokala kollektivavtal anser SEKO att det är arbetstidslagen och det centrala branschavtalet som gäller, och då har man rätt att få reda på sina arbetstider 14 dagar i förväg.

MTR menar att det är verksamhetens art som gör att man inte kan planera mer långsiktigt samt att det visst är reglerat i kollektivavtalet eftersom de som har DK vet o de ska jobba IN eller UT och vilka fridagar de har. Eftersom vi inte är överens har vi skickat frågan vidare till förbundet där vår ombudsman Valle Karlsson kommer att förhandla med Almega.

Utsikterna för att vi ska få till en förändring är enligt oss goda, då det finna många andra exempel på arbetsmarknaden där de anställda går på DK men ändå vet sina arbetstider i god tid. På Roslagståg och Stockholmståg får man ett schema 5 veckor i förväg och dessutom ett ekonomiskt tillägg för att man står ut med att ha DK! Vi återkommer när vi vet mer om hur det går i förhandlingarna.

Diskussionerna om de delade tjänsterna och vem som kan tänkas vilja ha dem pågår för fullt. SEKO kan konstatera att en överväldigande majoritet av förarkåren anser att avtalet om delade tjänster, som ST och SACO-TJ tecknat med MTR, är riktigt korkat! Det är viktigt nu att alla tydligt visar sitt missnöje med MTRS idé om att återinföra de delade tjänsterna och att alla som är oorganiserade går med i SEKO för att med säkerhet slippa delade tjänster i framtiden.

Vi vet inte hur MTR tänkt utnyttja sig av de delade tjänsterna, men det avtal som de tecknat med ST och SACO-TJ börjar gälla den 1/1 2011. Alltså kan det inte bli aktuellt med delade tjänster till höstpaketet.

SEKO kommer aldrig att gå med på att införa delade tjänster och vi kommer att arbeta hårt för att minimera effekterna av ST:s och SACO-TJ:s avtal om delade tjänster. Hela förarkåren drabbas vid ett införande av delade tjänster och detta måste vi alla se till att stoppa!

Tyvärr har vi redan nu sett konsekvenserna av att det är ”frivilligt” att gå med på delade tjänster, då Adecco, som rekryterar nya förare åt MTR, informerar de nya förarna om att de måste vara förberedda på att ha delade tjänster om de vill köra tunnelbana!

SEKO vet av erfarenhet att det finns väldigt lite som är frivilligt på detta företag. SACO-TJ och ST borde skämmas över att ha gått med på delade tjänster.

Återigen – ett stort tack till alla medlemmar som kom på våra möten och kraftfullt sade nej till delade tjänster!

Passa på att träffa Carolin från klubbstyrelsen och Johanna från sektion 121 på fredag den 9 juli kl 11.00 till 16.00 i mässen Alvik. Vi bjuder på sommar fika ute i trädgården och diskuterar delade tjänster, MTRS personal politik och andra förhandlingar.

Välkommna!

Här följer ett inslag från lokalnyheterna i TV4 Stockholm:

http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/stockholm?videoId=1.1705048