Arkiv för maj, 2010

Vad händer i Grekland och hur påverkar oss?
Hur agerar fackföreningsrörelsen och speciellt den radikala delen på alla krispaket som kommer.
Offentligt möte med PAME, de radikala facken i Grekland

Tisdagen den 1 juni kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41, Fabiansalen
Giannis Tasioulas, från Byggnadsförbundet samt Giorgos Mastraggelis från kollektivtrafiken i Aten, berättar om kampen som pågår i Grekland.
Arrangör: SEKO Klubb 119
PAME är en front för radikala fackföreningar i Grekland som ingår i den grekiska LO och TCO. I denna front ingår tio fackförbund såsom Byggnads, Pappers, Livs osv), tio LO distrikt, en del TCO distrikt samt ca 250 st. lokala fackföreningar, såsom sjömän osv. De har ca 350 000 medlemmar. PAME står i spetsen för klasskampen i Grekland, utan att påstå att de är de enda som kämpar.

lokal varvet nr 1 2010

Hej!

Vi i SEKO skickar detta brev till er för att uttrycka vår oro över MTR:s utveckling och den omorganisation som kommer att ske om några dagar. Vi ser idag hur MTR brister i sin kommunikation med sin personal. Det saknas information som når ut till personalen om viktiga saker som uniformen och MTR:s planer på ny organisation.

På förar sidan uttrycker fler och fler att det inte vet vad som händer på deras arbetsplats och att MTR är värre än Veolia.

Som två tydliga exempel har vi den rutin som vi förhandlat fram om deltidares rätt till att gå upp i heltid innan MTR utbildar nya heltids förare. Nu är en kurs beställd men organisationen vet inte hur de ska hantera frågan om deltidare. På gröna linjen uppmanar Åsa Stark deltidarna att fylla i befattningsbytes blankett, trots att denna blankett inte ska användas till detta ändamål.  Vi har länge påpekat att MTR måste informera mer om uniformen och det nya tilldelningssystemet. Detta har framförts till både uniforms ansvarige och Meta sedan årsskiftet. Rutinen för hantering av uniformen är ännu inte implementerad fullt ut i organisationen och lokala chefer vet inte heller vad som är överenskommet gällande uniformen. Och när kommer skorna???

Alla dessa frågor finns ute i verksamheten men MTR gör inget för att fånga upp dem och ge sina anställda den information de behöver.

Mitt i denna förvirrig och brist på information som råder är det meningen att den nya organisationen för trafik ska sjösättas, den 1 juni. Vi förstår att ni är angelägna att få igång den nya organisationen men vi ser med stor oro på detta.

Jannis har varit med och intervjuat de som sökt tjänsterna som arbetsledare trafik, koordinatör samt strategisk planerare. Det verkar som att alla, eller nästan alla, inte vet hur det blir den 1 juni. Vi ser med stor oro på hur några av våra kamrater kommer att vara arbetsledare utan utbildning eller information om vad de ska göra den 1 juni. Samma gäller koordinatör och planerare. Att det utöver detta finns nya arbetsuppgifter, metoder och personer, gör inte saken bättre. Vi befarar att det kan sluta med en katastrof som vi förare, trafikledare, planerare och arbetsledare kommer att få betala dyrt för med ökat belastning och stress.

Många kommer att må dåligt och tvingas jobba övertid då vi har en stor personalbrist i sommar. Dessutom är det semestertider så eventuell back-up är svår att få tag i.

Vi vädjar till er. Tillsätt de arbetsledare som behövs men förändra inte nuvarande organisation med dagens PLE och planering. Man kan prova och se hur det fungerar under sommaren med arbetsledarna tillsammans med dagens PLE och planering. Kanske visar det sig vara den perfekta lösningen. Till hösten kan MTR återkomma om hur organisationen fungerar, utvärdera och utveckla. Vi hoppas inte att vi har rätt, men vi ser framför oss att om vår oro besannas, vilket är troligt, så kommer personalens förtroende för MTR att ta en stor skada. Utöver detta kan det bli problem med trafikanterna och SL, om resultatet blir inställda tåg, pga. av att det ”spricker” när samordningen brister i kombination med personalbristen..

Som sagt, tänk en gång till innan ni tar detta steg. Vi har inte råd med en ”quick-fix” och att skjuta upp omorganisationen två-tre veckor kommer inte lösa frågan. Som vi ser det har vi ett mycket stort problem framför oss och MTR måste låta detta ta tid för att resultatet ska kunna bli bra.

För SEKO klubb 119

Jannis Konstantis och Carolin Evander

Sommarens tjänster är klara på Bana 2!

Efter mycket om och men har vi lyckats komma överens med MTR om sommartjänster som följer samma överenskommelse som för hösttjänsterna. Måndag – fredag är det max 8.20 i omlopp, 5.20 i pass längd och 3.20 tid på tåg. Lördag och söndags tjänster är samma som i höstpaketet och följer kollektivavtalet med max 8.40 i omlopp.

Som vanligt är det färre tjänster på sommaren än under hösten och alla som inte hittar sin fasta tjänst har Dk. Vissa grupper saknar en tjänst, andra fler. Kombi jobben är borta i sommar och de flesta av dessa tjänster är DK. de tjänster som man får på DK ska vara inom ramen för den arbetstid som ENS ORDINARIE FASTA TJÄNST HAR. Har man UT kombi ska man alltså få en UT tjänst med liknande start och slut tid. MTR och SEKO är överens om detta men om ni skulle märka att ni blir kommenderade på allt för konstiga arbetstider så säg till arbetsledningen och informera oss.

Eftersom det är brist på folk i sommar och vi har 9 st ”snutt-tjänster” med bara 3 timmars körning som hänger, finns det ingen anledning att tro att de kommer kommendera oss på avvikande tider, men man vet aldrig. Sommartjänsterna gäller från 28 juni till 22 augusti. Hösttrafiken börjar den 23/8.

Nu börjar vi arbeta med att ta fram höstpaketet och vi ska träffa MTR den 2/6.

För sektionsstyrelsen/ Carolin och Mimmi.

Tisdag 18/5.

Carolin på möte om PFV.

Jannis på facket 13-15.

Onsdag 19/5

Jannis kör tåg. Carolin är på avdelningen.

Torsdag 20/5.

Jannis träffar arbetsmiljöverket om Nyboda.

Carolin på facket från 11 till 17. Möte om tjänsterna kl 13.00

Demonstration på kvällen

Fredag 21/5.

Jannis på MTR:s bolagsstyrelse.

Måndag 24/5

Carolin och Jannis på avtalskonferens med klubb 120 inför de lokala löneförhandlingarna.

Tisdag 25/5

Carolin på facket 14-18.

Jannis intervjuar arbetsledare

Onsdag 26/5

Mimmi på facket kl 10-14.

Jannis intervjuar arbetsledare.

Torsdag 27/5

Carolin och Jannis på två förhandlingar under dagen – lokala varvet börjar och vi ska även förhandla om klockan.

Fredag 28/5

Medlemsmöte klockan 16.00 i Liljeholmen och räkbåt på kvällen!

Den 20 maj har Greklands motsvarighet till LO och TCO utlyst ytterliggare en generalstrejk för att stoppa den våg av försämringar som kommer att göra arbetarnas liv ett helvete. Via åtgärdspaketet försämras anställningstryggheten genom införandet av fler otrygga anställningsformer, genom avskaffandet av restriktioner för massavskedanden och införandet av lägre minimum löner för ungdomar som sätter kollektivavtalen ur spel. Minimilönen är 740 euro och om man har en lön på 1400 euro anses man högavlönad. Transport sektorn ska privatiseras och vi i SEKO klubb 119 vet av egna erfarenheter vilka försämringar detta innebär.

Politiker, ekonomer och media försöker få oss att tro att det som sker i Grekland beror på att folket har levt över sina tillgångar, att de slösar med pengar och att de inte jobbar så mycket. Faktum är att det Grekiska folket har EU:s längsta veckoarbetstid!
Det påstås att Grekerna går i pension vid 53 års ålder när pensionsåldern är 65 år för alla. Nu föreslås försämringar av pensionssystemet, med en minskning av pensionen med 20% och en pensionsålder som motsvarar medellivslängden, dvs 74,6 år för män och 79,4 år för kvinnor. Mer än 70% av pensionärer får mindre än 600 euro. Böndernas pension är ca 300 euro. Levnadskostnaderna i Grekland motsvarar våra sen euron infördes.

Våra makthavare försöker få oss att tycka att Grekerna får skylla sig själva genom spridandet av lögner för att göra dessa försämringar legitima.

Om detta blir verklighet i Grekland, så kommer arbetsgivarna och regeringarna i övriga EU-länder försöka genomföra samma sak i sina länder. Det som sker i Grekland angår oss alla och vi måste gemensamt sluta upp för att försvara den välfärd som vi har!

Protesterna riktar sig mot den Grekiska regeringen, EU, IMF och marknaden. Alla dessa vill att arbetarklassen ska betala priset för den ekonomiska krisen.

SEKO Klubb 119 tar initiativ och kallar till ett protestmöte och en demonstration torsdagen 20 maj, samma dag som generalstrejken. Vi vänder våra protester mot
EU-kontoret och Greklands ambassad.

Vi kallar alla fackföreningar, Grekiska föreningar, Grekiska Riksförbundet och andra organisationer att i solidaritetens namn ansluta sig till vår manifestation.

Samling torsdagen den 20 maj kl 17.00 vid MYNTTORGET.
Avmarsch kl 17.30 mot Greklands ambassad.

Vi kräver:
·        Försvara kollektivavtalen!
·        Stoppa uppsägningarna och utöka tryggheten för Greklands en miljon arbetslösa.
·        Stoppa den nya lagen om pensionssystemet och att alla attacker mot pensionssystemet från de konservativa och socialdemokratiska regeringarna i Grekland ska upphöra.

Vi anser att
Det är marknaden med dess giriga aktörer som har skapat krisen och det är de som måste ta ansvar och betala. Inte arbetarklassen.

Solidaritet med Greklands arbetare!

Bakgrundsinformation
Greklands skuld beror på skatteförmåner till stora kapitalägare, jättestora militära utgifter till NATO och andra liknade ”projekt”. Industri ägare, redare, banker och kapitalet i helhet är ansvariga för krisen.
1.      Tillgången hos de stora bankerna ökade från 275 miljarder euro år 2004 till 579miljarder euro år 2009.

2.      Offshore företag (av grekiska intressen) är flera än 10.000 st har en omsättning av ca 500 miljarder euro skattefritt varje år.

3.      6.000 stora företag har via skattefusk lurar staten på 15 miljarder euro.

4.      Börsnoterade företag hade under 2009  11.8 miljarder euro i vinster under 2009.

5.      720 miljarder euro beslutades att ges till europeiska banker vid toppmötet mellan de 16 medlemsländerna i euro området för några dagar sedan.

År 2008 gav regeringarna i EU dessutom 200 miljarder euro i stöd till bankerna. Det finns pengar till kapitalet, trots krisen, men inte för folket. Istället väljer EU en lång period av åtstramningar, arbetslöshet och försämringar av rättigheterna för Europas folk. Målet är att öka vinsterna för företagen genom att försämra för arbetarklassen.
Nu står också Portugals och Spaniens arbetarklass under hotet av de försämringar som EU:s och IMF:s åtgärdsprogram innebär.
Vems tur är det sen?

SEKO klubb 119 organiserar förare och trafikledare i tunnelbanan.
Kontakt: liljeholmen@klubb119.org
https://klubb119.wordpress.com
Jannis Konstantis ordförande 070 511 62 19.
Carolin Evander informationsansvarig 070 791 13 16.