Arkiv för april 19, 2010

Vi anser att flera av de avtal som slutits med metall, skogs-, och livsmedel riskerar att bli för låga, och över för lång tid. Vi ser därför med oro på de avtal som slutits. Det berör inte enbart löneutvecklingen utan även reglerna om undantag från förtursrätten. Vi hoppas därför att våra krav som framfördes av våra respektive representanter och beslutades innan förhandlingarna började, också blir vägledande för de centrala förhandlingarna. Av stor vikt är också att vi inte sluter en för lång avtalsperiod, det vill säga mer än ett år. Det är speciellt viktigt att avtalsperioden inte sträcker sig över ett år i och med den osäkra ekonomiska utvecklingen framöver. Arbetsgivarna får inte ta initiativet en gång till.

Vi har flera fackliga organisationer som gått ut i strejk som pappers-, och elektrikerförbundet och ger dem vårt stöd i deras berättigade krav.

Klubb SEKO Klubb 119 ger förhandlingsdelegationen för Seko sitt förtroende och stödjer dem med Sekos krav som följer.

– 2,6% eller 620 kr.

– ett centralt arbetsmiljöavtal.

– fler och bättre arbetstidsregleringar.

– förhindra att företag säger upp anställda och ersätter dem med bemanningsföretag.

– avtalsperiod på ett år.

Med vänlig hälsning

Styrelsen,

SEKO klubb 119

SEKO Klubb 119 organiserar förare, trafikledare och personalledare inom Stockholms tunnelbanan.