Arkiv för mars 26, 2010

Det är skamligt att IF Metall gör det igen! De skriver under ett avtal som ger ingenting, utom möjligen mer makt åt arbetsköparna. Att man ”får” 3,2% för 22 månader är inget annat än skit. Att därutöver gör inget för att stoppa bemmaningsföretagen är ännu större skandal. 

Sådana ”fackliga” ledare måste förpassas till papperskorgen. Metalls medlemmar har också en skyldighet som de tillåter sådana saker att hända.

Vi återkommer med mer info…

Här kommer en artikel på DN

Hård kritik från Livs och GS

SEKO:s förhandlingsdelegation består av 10 fackliga representanter från olika trafikföretag i Sverige. Valle Karlsson och Roger Pettersson som är ombudsmän på förbundet leder förhandlingarna mellan oss och arbetsgivarorganisationen Almega, som företräder företagen inom spårtrafikbranschen.
Vi har förhandlat sedan 2 mars.

I de centrala avtalsförhandlingarna bestäms hur mycket pengar som finns att fördela.
SEKO förhandlar även om andra förbättringar av vårt centrala branschavtal.
Efter det att förhandlingarna är avslutade så kommer man att börja förhandla lokalt ute på företagen.

SEKO:S YRKANDEN:

Löner
Löneutrymme med minst 620 kr/mån och heltidsanställd, dock med ett lägsta utrymme om 2,6%.
Alla anställda skall garanteras en löneökning på lägst 300 kr.

Allmänt
· Förhindra att företagen säger upp anställda och ersätter dem med bemanningsföretag.
· Regler som förstärker rätten till heltid.
· Avtal om utökat skydd som träder in för den som av medicinska skäl inte kan ha säkerhetstjänst längre.
· Ett centralt arbetsmiljöavtal.
· Fler och bättre arbetstidsregleringar i det centrala avtalet.
· Avtalsperiod på 1 år.

ARBETSGIVARNAS YRKANDEN:

Löner
Arbetsgivarna vill ha sifferlöst avtal och yrkar på 0 kr och 0 % i löneökningar.
Arbetsgivarna vill även att all lönesättning skall ske lokalt och att alla skall ha individuella löner.

Allmänt
Arbetsgivarnas samtliga yrkanden innebär, i vår mening, försämringar i våra anställningsvillkor såsom arbetstider och semestrar.
Läs mer om vad ALMEGA vill på: http://almega.se/web/Arbetsmarknad_2.aspx

HUR GÅR DET DÅ?

Positionerna är låsta och vi förhandlar i snigelfart. Ännu har inget avtal slutits på något annat LO-område och det är en orsak till att det går trögt inom spårtrafikområdet.

SEKO säger kraftfullt nej till arbetsgivarnas yrkande på 0 kr och 0% samt deras förslag på lokal lönebildning. Ett starkt centralt avtal är viktigt för att säkerställa löneökningar och rättvisa arbetsvillkor åt alla!

Avtalet går ut 31 mars – Vi kommer med information fortlöpande.

Förhandlingsdelegationen består av : Björn Öberg Tågkompaniet, Cesar Orellana TBT,
Torgny Larsson Euromaint, Carolin Evander MTR, Leif Eriksson Trafficare,
Helena Wallin Roslagståg, Monica Danielsson SJAB, Astrid Hermelin Stockholmståg,
Leif Johansson Green Cargo och Patricia Nuñez Coña DSB First.