Arkiv för mars, 2010

Härmed kallar klubb 119 till medlemsmöte

Onsdagen den 14 april 2010

kl 18.00

i fackets lokal vid Liljeholmen

–         Den centrala avtalsrörelsen.

–         Yrkanden för det lokala kollektivavtalet (Lokala kollektivavtalsförhandlingar)

–         Information om den nya SEKO organisation. Ska SEKO ha en klubb i tunnelbana eller en förhandlingsorganisation. Diskussion om vad detta betyder för oss.

Vi kommer att ha flera medlemsmöten

Torsdagen den 29 april kl 15.00 om det centrala avtalet, det lokala kollektivavtalet och den nya SEKO organisation

Med vänliga hälsningar

/Styrelsen

Vi bjuder på fika

Om ni kommer på fritiden kan man få 2,5 timmar på kortet.

55.000 arbetare inom skogsindustrin och livsmedelsindustrin fick nya avtal vid midnatt natten till onsdagen.

Mer på Lo tidningen…

Pappers står ensamt kvar. De övriga industriförbunden har gjort upp med sina motparter, men det är inga uppgörelser Pappers gillar.
– Det ligger inte i korten att vi skulle kopiera någon annans uppgörelse. Vi står kvar vid våra ursprungliga yrkanden, säger Jan-Henrik Sandberg, Pappers ordförande.

Mer på Lo tidningen…

Förhandlingarna har stannat av för Livs. Förbundet rustar nu för konflikt.
– Arbetsgivarna hänvisar bara till att vi ska ta metalluppgörelsen rakt av och det kan vi inte göra, säger Hans-Olof Nilsson, Livs ordförande.

Mer på Lo tidningen…

Kraftig kritik mot metallavtalet

IF Metalls överenskommelse i bemanningsfrågan gör det svårare för Livs att finna en lösning på frågan för sina medlemmar.
 Mer på Lo tidningen…

NYTT NR AV RAKA SPÅRET UTE!

Publicerat: mars 29, 2010 i Uncategorized

LÄS DEN HÄR—————>
Raka spåret nr 3 2010

Det är skamligt att IF Metall gör det igen! De skriver under ett avtal som ger ingenting, utom möjligen mer makt åt arbetsköparna. Att man ”får” 3,2% för 22 månader är inget annat än skit. Att därutöver gör inget för att stoppa bemmaningsföretagen är ännu större skandal. 

Sådana ”fackliga” ledare måste förpassas till papperskorgen. Metalls medlemmar har också en skyldighet som de tillåter sådana saker att hända.

Vi återkommer med mer info…

Här kommer en artikel på DN

Hård kritik från Livs och GS

SEKO:s förhandlingsdelegation består av 10 fackliga representanter från olika trafikföretag i Sverige. Valle Karlsson och Roger Pettersson som är ombudsmän på förbundet leder förhandlingarna mellan oss och arbetsgivarorganisationen Almega, som företräder företagen inom spårtrafikbranschen.
Vi har förhandlat sedan 2 mars.

I de centrala avtalsförhandlingarna bestäms hur mycket pengar som finns att fördela.
SEKO förhandlar även om andra förbättringar av vårt centrala branschavtal.
Efter det att förhandlingarna är avslutade så kommer man att börja förhandla lokalt ute på företagen.

SEKO:S YRKANDEN:

Löner
Löneutrymme med minst 620 kr/mån och heltidsanställd, dock med ett lägsta utrymme om 2,6%.
Alla anställda skall garanteras en löneökning på lägst 300 kr.

Allmänt
· Förhindra att företagen säger upp anställda och ersätter dem med bemanningsföretag.
· Regler som förstärker rätten till heltid.
· Avtal om utökat skydd som träder in för den som av medicinska skäl inte kan ha säkerhetstjänst längre.
· Ett centralt arbetsmiljöavtal.
· Fler och bättre arbetstidsregleringar i det centrala avtalet.
· Avtalsperiod på 1 år.

ARBETSGIVARNAS YRKANDEN:

Löner
Arbetsgivarna vill ha sifferlöst avtal och yrkar på 0 kr och 0 % i löneökningar.
Arbetsgivarna vill även att all lönesättning skall ske lokalt och att alla skall ha individuella löner.

Allmänt
Arbetsgivarnas samtliga yrkanden innebär, i vår mening, försämringar i våra anställningsvillkor såsom arbetstider och semestrar.
Läs mer om vad ALMEGA vill på: http://almega.se/web/Arbetsmarknad_2.aspx

HUR GÅR DET DÅ?

Positionerna är låsta och vi förhandlar i snigelfart. Ännu har inget avtal slutits på något annat LO-område och det är en orsak till att det går trögt inom spårtrafikområdet.

SEKO säger kraftfullt nej till arbetsgivarnas yrkande på 0 kr och 0% samt deras förslag på lokal lönebildning. Ett starkt centralt avtal är viktigt för att säkerställa löneökningar och rättvisa arbetsvillkor åt alla!

Avtalet går ut 31 mars – Vi kommer med information fortlöpande.

Förhandlingsdelegationen består av : Björn Öberg Tågkompaniet, Cesar Orellana TBT,
Torgny Larsson Euromaint, Carolin Evander MTR, Leif Eriksson Trafficare,
Helena Wallin Roslagståg, Monica Danielsson SJAB, Astrid Hermelin Stockholmståg,
Leif Johansson Green Cargo och Patricia Nuñez Coña DSB First.