Arkiv för november, 2009

Härmed kallar klubb 119 till medlemsmöte torsdagen den 10 december kl 18.00 i fackets lokal vid Liljeholmen

Ur dagordningen:

Verksamhetsplan för 2010

Budgetförslag för verksamheten 2010

Ändring av arbetsordningen bl a ändring av antal sektioner samt inrättade av sektion för TL/tb/ple

Nomineringar till uppdrag för klubben och sektionerna

Fastställande av valdagar och valansvarig

Övriga frågor

 

Vi bjuder alla på glögg och pepparkakor samt lussekatter

 

Hjärtlig välkomna

önskar styrelsen för klubb 119

Alla medlemmar kan nominera till de följande platserna för klubben

Klubben

1 st Ordförande på två år: Nuvarande är Jannis Konstantis (Röda linje)

2 st Revisor på två år: Nuvarande är Urpu Soini(Blå linje), den andra är vakant

1 st Revisorsuppleant på två år: Nuvarande är Jan Hägglöf(Röda linje)

Valberedare på ett år (en från varje sektion): Nuvarande är Abdulcelil Aldur, Monica Lindberg-Wall

2 st ordinarie ledamöter av SEKO Stockholms (avdelningen) representantskap: Nuvarande är Jannis Konstantis(Röda linje), Carolin Evander(Röda linje)

3 st ersättare ledamöter av SEKO Stockholms (avdelningen) representantskap: Nuvarande är Moncef Jerbi(Gröna linje), Jenny Skagerman(Röda linje), Roland Eliasson(Gröna linje)

 

Alla medlemmar inom sektionen kan nominera till de följande platserna

Sektion 121 – Gröna linje

1 st ordförande på två år: Nuvarande är Thomas Witting

1 st ordinarie ledamot i klubbstyrelsen på två år: Nuvarande är Acke Tickmany

2 st ordinarie ledamöter på två år: Nuvarande är Moncef Jerbi, Acke Tickmany

1 st Skyddsombud Gullmarsplan på tre år: Nuvarande är Mats Kannerberg

3 st valberedningen på ett år

Alla medlemmar inom sektionen kan nominera till de följande platserna

Sektion 122 – Röda linje

1 st ordförande på två år: Nuvarande är Carolin Evander

2 st ordinarie ledamöter på två år: Nuvarande är Mimmi Sundberg, Jannis Konstantis.

1 st ordinarie ledamot till klubbstyrelsen på två år: Nuvarande är Jenny Skagerman.

1 st Skyddsombud på tre år (ny post som ska täcka in- och natttjänster): Vakant

Kontaktombud (obegränsat antal)

3 st valberedningen på ett år

Alla medlemmar inom sektionen kan nominera till de följande platserna

Sektion 123 – Blå linje

2 st ordinarie ledamöter på två år: Nuvarande är Majid Abdullahpour, Fernando Anes Viseu

2 st ersättare sektionsstyrelsen på ett år: vakanta

3 st valberedningen på ett år

 

Du kan maila, ringa eller posta ett brev med dina nomineringar.

Detta har skickats till Haverikommissionen från oss angående sista remissrundan.  Haverikommissionen har sagt nu till oss att deras rapport om Rinkebybranden ska bli offentlig snart. Vi får väl se!

 

Synpunkter och kommenterar från SEKO Klubb 119

angående slutremissen J-06/05

Brand i en T-banevagn på Rinkeby T-banestation. AB län, 2005-05-16

 

 

SEKO klubb 119 och Huvudskyddsombudet anser att:

  1. Det måste finnas flera nödutgångar som kan användas vid utrymning, detta gäller samtliga stationer.
  2. All personal (förare, spärrexpeditörer, lokalvårdare, inre och yttre trafikbefäl m fl) måste ha samma utbildning om utrymningsvägar där det ingår att öva ute i verkligheten, inte i en lektionssal. Regelbundna brandövningar som ger klara och tydliga direktiv samt goda kunskaper i åtgärder vid brand. En utarbetad plan som alla känner till måste upprättas och läras ut.
  3. Larmtelefoner måste finnas på fler platser och vara väl utmärkta. De får inte  vara kopplade som de är idag (dvs. att om en telefon går sönder slås flera telefoner ut). Alla larmtelefoner måste vara olåsta, så att även trafikanter kan använda dem i en nödsituation.
  4. Brandalarm måste finnas på alla tåg, stationer och i samtliga tunnlar oavsett tunnelns längd. All personal måste ha ett mobilt larm med gps funktion som kan larma TLC då det inte går att kommunicera på andra sätt.
  5. Högtalarsystemet i tågen måste fungera även om strömmen har gått. I dag fungerar inte högtalarna på C20 vagnarna när det är strömlöst. Högtalarsystemet på de gamla vagnarna är helt undermåligt och fungerar i viss utsträckning inte alls, trots att de enligt SL ska vara i trafik till 2020.
  6. Utrymningsplan måste finnas på alla stationer och tåg (som det finns på alla flygplan och båtar), så att alla trafikanter lätt informeras om befintliga utrymningsvägar.

 

Sist men inte minst vill vi påpeka att många av de inblandade parterna dvs Veolia (fd Connex), Tågia, SL, Stockholms brandförsvar, Elsäkerhetsverket m fl inte har tagit sitt ansvar. Det var tur att branden i Rinkeby inte slutade i katastrof. Om de brister som redan var kända hos de berörda myndigheterna och företagen hade åtgärdats, hade denna olycka aldrig inträffat.

 

SEKO klubb 119 ser mycket allvarligt på det som har hänt och hoppas att Haverikommissionen i sin rapport understryker vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förbättra säkerheten i Tunnelbanan. Trots att det har gått snart fem år sedan branden i Rinkeby, har mycket lite ägt rum i form av åtgärder för att förbättra säkerheten i tunnelbana, både för trafikanterna och personalen.

Säkerheten i Tunnelbanan kan inte längre fortsätta att betraktas som en ickefråga och de företag och myndigheter som är ansvariga måste omedelbart sätta in åtgärder för att förbättra brandsäkerheten, oavsett de ekonomiska kostnaderna.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Jannis Konstantis                                                       Karl-Erik Cedergren

 

Ordförande Klubb 119                                               HSKO

Personaltransporter.

MTR kommer i dagarna att skicka ut en enkät för att undersöka vilka behov som finns när det gäller personaltransporter.

 

Tanken är att kartlägga hur många av oss som har behov av transport hem när sista tåget har gått, eller innan första tåget går.

 

Svara så ärligt som möjligt, vi vill ju få så bra personaltransporter som vi bara kan!

/Klubbstyrelsen.

Utvärdering av vår nya uniform.

Publicerat: november 3, 2009 i Uncategorized
Etiketter:,

Vi har nu börjat arbeta i vår uniform från MTR och det är först nu när vi dagligen använder den i vårt arbete som vi märker vilka brister, fel och fördelar uniformen har.

Utvärdering!

Uniformen ska utvärderas och vi jobbar just nu tillsammans med MTR för att ta fram ett utvärderings formulär som alla anställda får fylla i inom en snar framtid. Tanken är att utvärderingen genomförs när vi hunnit bära plaggen i någon vecka och att svaren kommer in i god tid innan det är dags att beställa nya plagg. På så sätt kan förbättringar/förändringar göras innan nästa uniformsleverans.

Åsikter redan nu?

Vi vet redan nu att många haft problem med t ex sina byxor och att jackfickorna inte är optimala. Ni får gärna maila och beskriva de problem ni uppmärksammat till carolin.klubb119@gmail.com eller till liljeholmen@klubb119.org. Var så informativ som möjligt och ange gärna storlek/plagg/anställningsnr. Vi träffar MTR och jobbar vidare med uniformen. Alla konkreta problem som uppstått tas tacksamt emot så att vi kan förbättra vår uniform!

Fortfarande uniformslös?

Anställningskontoret är fortfarande öppet och hanterar returer och byten av plagg. De ska även ha koll på när din uniform kommer om du fortfarande saknar en. Telefon nr är 08 562 467 27.

För SEKO Klubb 119/
Carolin Evander
Uniformsansvarig i klubbstyrelsen