Arkiv för oktober, 2009

I september 2010 är det val. Redan nu kan alla som är medlemmar i ett LO-förbund och bor i Stockholms län berätta vad de tycker om politiken i regionen.

www.lo.se/stockholmsmodellen kan alla medlemmar ranka vilka frågor de tycker är viktigast inför valet. Klicka på bannern till höger för att delta i undersökningen, eller läs mer om Stockholmsmodellen

Stockholmsmodellen

Raka Sparet oktober 2009

Idag, torsdag den 15 oktober, träffade SEKO MTR. Förhandlingarna för att förbättra vårt kollektivavtal fortsätter och vi kom idag överens om följande när det gäller MTR: s Uniform:

Vi gör ett avsteg från rådande kollektivavtal som gäller fram till november 2011. Avsteget är att betrakta som en prövotid och som kommer att utvärderas.

Vi byter under denna period ut poängsystemet mot ett tilldelningssystem. Vi har även gått med på att det blir obligatoriskt att bära en skylt med befattning eller namn. Observera att befattning räcker.

I utbyte får alla anställda skor tilldelade i april 2010 och tid för hanteringen av uniformen.
Hur tiden ska fördelas, tid åter eller om vi får hantera uniformen på arbetstid, är ännu inte klart.

Då alla detaljer ännu inte är klara (vilka skor, hur tilldelningssystem ska se ut etc.) så återkommer vi efter de förhandlingar som hålls den 22 oktober.

Har du frågor eller synpunkter?
Kontakta klubbens ordförande Jannis eller Carolin som är uniformsansvarig.

Den 16 maj 2005 började ett tunnelbanetåg med trafikanter ombord att brinna i Rinkeby. Detta är den hittills allvarligaste händelsen i Stockholms Tunnelbanas historia.

Än idag vet vi inte säkert varför tåget började brinna och Haverikommissionen har ännu inte presenterat någon rapport. Vi anser att detta är en stor skandal!
Det har gått över 4 år sedan branden och dessa vagnar rullar fortfarande i trafik. Därför har SEKO klubb 119 anmält Haverikommissionen till JO, för bristande myndighetsutövning.

Den senaste tiden har en del allvarliga problem uppstått med C20 (nyare vagnstyp). Oförklarliga sprickor under några av passagerardörrarna har
upptäckts på ett flertal vagnar och batterilådan som sitter under vagnen har vid två tillfällen antänds utan förklaring (två incidenter den senaste
månaden). Pga. detta har vi brist på vagnar och fler tåg av den vagnstyp som brann i Rinkeby har satts i trafik, trots att ingen vet vad som orsakade branden 2005.

Vi ser väldigt allvarligt på utvecklingen med fler äldre vagnar i tunnelbanan och att C20 nu också börjat brinna. Vi är oroade för våra medlemmars arbetsmiljö och resenärernas säkerhet.

SEKO klubb 119 anser att SL, Veolia, Statens Haverikommission, Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen måste ta sitt ansvar. Säkerhet och arbetsmiljö måste gå före pengar!

/SEKO KLUBB 119 – Styrelsen.
För kontakt ring:
070 511 62 19
070 786 41 61
070 791 13 16

Utdragen brandutredning JO-anmäls

Vad händer med Veolias uniform/arbetskläder?
Vi har förhandlat med Veolia och säkerställt att ingen får löneavdrag om man inte lämnar in sina arbetskläder/ uniform Mellan den 26/10 – 8/11 kommer alla som lämnar in sina Veolia/Connex-plagg får två timmar betalt för detta, det har SEKO förhandlat fram. Ersättningen betalas ut i december. Plaggen lämnas in på Slussen Krysset, lokalen ligger bakom spärrlinjen mellan nedgångarna till plattformarna. Öppettider blir måndag till fredag under inlämningsperioden mellan: kl. 08.00-17.00 med lunchstängt mellan 12.00-13.00.
Om ni inte vill lägga tid på att lämna in uniformen/arbetskläderna så kan ni bara slänga dem, men då får ni såklart inte betalt. Ni som har arbetsskor ska inte lämna in dem, MTR har köpt loss dem från Veolia.

Vad händer med Rullan?
Den enda information som kommer att lämnas över till MTR från våra rullor är om någon förare/trafikledare är avstängd från säkerhetstjänst pga. pågående utredning vid själva överlämningstillfället. ALL ANNAN INFORMATION, gamla händelser, trafikhändelserapporter, varningar, arbetsskadeanmälningar kommer att stanna hos Veolia och inte lämnas över till MTR.

Vi i SEKO är mycket nöjda med att vi lyckats nå denna överenskommelse då det ligger inaktuella och gamla uppgifter i våra rullor som borde ha rensats bort för länge sen!
Om du vill ha någonting från din rulla så har du rätt att hämta ut det.

Pågående Rehab/dispens?
Alla anställda som har en pågående Rehabutredning kommer att bli tillfrågade om att skriva på ett papper som ger Veolia tillstånd att lämna över information om detta till MTR. Det är bara att skriva på pappret annars riskerar du att informationen om din rehabilitering försvinner. Kontrollera att det som står på pappret stämmer innan du skriver på och om du har frågor eller är osäker så kontakta din klubb.

De förare/trafikledare som har dispens för att inneha säkerhetstjänst kommer att få skriva på samma papper. Detta för att dispensen ska följa med till MTR, utan den så kan man inte fortsätta jobba efter 2 november.

Saldon?
Alla kommer att få ett brev från Veolia med information om hur mycket tidåter/semester man har på sitt saldo och som kommer att gå över till MTR den 2/11. Kontrollera att dessa stämmer. Förhandlingen som rör inarbetad tid för våra yttre och inre trafikledare pågår och vi återkommer så fort vi är färdiga.

Förhandlingarna fortsätter!
SEKO klubb 119 fortsätter tillsammans med SEKO klubb 120 förhandlingarna med MTR för att förbättra vårt kollektivavtal. Vi har gemensamma förhandlingar om uniformen, semesterutläggning, framtida omorganiseringar etc.

Frågor och upptäckta felaktigheter?
Om du har märkt att någonting som rör din anställning, placeringsnummer osv. varit fel så kontakta oss omgående! Om du har frågor och funderingar så tveka inte att höra av dig.

Sprickor i C20 och hala spår!

Publicerat: oktober 5, 2009 i information
Etiketter:, ,

Som ni redan känner till upptäckte Veolia och SL sprickor i C20 när de påbörjade besiktningen av vagnarna inför överlämnandet till MTR. Det handlar om sprickor i långbalken under vagnarna.
Det är allvarligt men sprickorna är inte så stora att de utgör en säkerhetsrisk.

Bombardier som har konstruerat vagnarna jobbar med problemet tillsammans med SL och Veolia. Det är sagt att reparationerna ska vara klara till den 1/11 men det är under förutsättning att inga fler sprickor upptäcks, blir större och att Bombardiers beräkning av hur lång tid reparationerna tar stämmer.

Bana 1 har hittills drabbats värst av avställda vagnar med upp till sex inställda turer i rusningarna, bana 2 har 1-2 inställda turer i rusningarna och bana 3 har fått tätare tursättning med C14-vagnar.
Men efter den 12/10 när man full tursättning på bana 3 kommer bristen på vagnar bli än mer kännbar. Hittills har bristen på vagnar drabbat oss förare i liten utsträckning, men nu börjar med stor sannolikhet snart höstkaoset med plattor och vagnbrist. Detta i kombination med avställda C20 p.g.a. sprickbildning gör att vi är oroade för att arbetsmiljön riskerar att försämras i form av överfyllda tåg mm. Alla vet hur jobbigt det är att arbeta under rusningen med inställda tåg och om vi har otur kan vi komma att hamna i en värre situation än vanligt.

Vi vill att alla förare framöver är observanta och meddelar oss om man märker att fler och fler tåg börjar ställas in och att arbetsbelastningen och stressen ökar.

Vi kommer att få rapporter från Veolia om ur det går med sprickorna och med plattorna, men är säkra på att vi kan få snabbare information om missförhållanden från förare som faktiskt befinner sig i trafiken dagligen.
Om arbetssituationen för förarna försämras behöver vi veta det för att kunna agera.
/Klubbstyrelsen och Skyddsombuden.