Arkiv för september 1, 2009

Avtalet klart – Men förhandlingarna fortsätter..

Den 25 augusti har SEKO skrivit på kollektiv- och portalavtal med MTR. På ingen punkt har det blivit några försämringar däremot förbättringar. Arbetet är dock ingalunda över utan SEKO kommer på ett flertal områden fortsätta uppdraget i att förbättra villkoren, men parterna är överens om ”helheten” vilket ger MTR arbetsro och trygghet i att trafikstarten den 2 november inte är i fara. Som utlovats, mer information kring avtalets innehåll kommer senare.

SEKO uppmanar alla att gå över

Torsdag den 27/8 skall alla ha fått ett brev från Veolia med information om övergången samt en blankett var man kan önska att stanna kvar i Veolia. (Observera att du INTE behöver skicka något svar till Veolia, ifall du vill gå över till MTR). Eftersom vi nu har säkrat minst samma villkor uppmanar vi dock alla att gå över till MTR. Vi hoppas att det inte ska bli någon övertalighet på Veolia, (i praktiken på lokalbanorna) och vi accepterar inte att någon SEKO medlem där, därmed skulle riskera att bli uppsagd p.g.a. arbetsbrist.

Anställningsavtalet – Det är grönt att skriva på

Eftersom vi har en ny arbetsgivare måste vi också skriva ett nytt anställningsavtal. MTR ser helst att Du skriver på detta vid besöket på anställningskontoret. I.o.m. att avtalet nu är klart ser vi inga problem med att göra detta, (förutsatt att alla uppgifterna stämmer). Enligt uppgift har MTR fått felaktiga sysselsättningsgrader på en del medlemmar. Därför har de nu ändrat texten i anställningsavtalet till ”enligt nuvarande omfattning på Veolia”. Om du trots allt känner dig osäker, behöver du inte ännu skriva på i detta läge, anställningen går över automatiskt i alla fall och själva anställningsavtalet kan tecknas vid ett senare tillfälle. Under tiden reder vi ut detta med Veolia/MTR.

SEKO är på plats i anställningskontoret (vissa tider)

Under första veckan kommer SEKO vara på plats i anställningskontoret för att vid behov hjälpa MTR med uppkomna frågetecken samt svara på medlemmarnas frågor kring avtalet och övergången.

Tis 1/9 kl 08.00-13.00, ons 2/9-lör 5/9 kl. 11.00-15.00, mån 7/9-tis 8/9 kl. 12.00-16.00

Fortsatta förhandlingar

Under hösten kommer vi att fortsätta förhandlingarna med MTR. Förutom regelrätta förhandlingar om t.ex uniformen deltar vi i olika arbetsgrupper kring frågor som arbetsmiljö, förslagsverksamhet, utbildning, personalbemanning (tjänsteplanering) etc. Där har vi ytterligare möjligheter och påverka så att MTR hamnar ”på rätt spår” från början. En mycket viktig arbetsgrupp (även förhandling) är frågan om personaltransporter. Det är för tidigt och säga i vilken omfattning och i vilken form vi kommer och ha personaltransporter. Men vi ser med tillförsikt fortsättningen i.o.m. att vi nu faktiskt tecknat ett AVTAL som ger vissa garantier samt att vi upplever det som att MTR har en uppriktig ambition för att hitta lösningar på detta!

För SEKO Tunnelbanan

Jannis Konstantis / Ordförande SEKO Klubb 119

Jan ”Jampe” Melakoski / Ordförande SEKO Klubb 120