Arkiv för maj, 2009

Måndagen den 1 juni: Förhandlingar om drog och alkohol policy för depåpersonal

Tisdagen den 2 juni: Förhandlingar om situationen på Lidingö. Möte med MTR om det lokala kollektivavtalet

Onsdagen den 3 juni: Möte med MTR centralt, hela dagen

Torsdagen den 4 juni: Klubbstyrelsemöte på Neglinge (Saltis).

Fredagen den 5 juni: Jag kör tåg

Lördag: Ledig

Söndag: Ledig

Måndagen den 25 maj: Löneförhandlingar om depåpersonal. Jag kör tåg på morgonen

Tisdagen den 26 maj: Ledig

Onsdagen den 27 maj: Kongressombudsträff

Torsdagen den 28 maj: Förhandlingar med MTR hela dagen.

Fredagen den 29 maj: Jag kör tåg på morgonen och sedan möte med de andra klubbarna inom tunnelbanan om upphandlingsprocessen.

Lördag: Ledig

Söndag: Ledig

I måndags den 25 maj kom Veolia och SEKO överens om lönerna för depåpersonal på lokala banorna.

Efter hårda förhandlingar fick hela kollektivet 3,254% i lönehöjning, istället av 3,20% som var bestämt i det centrala avtalet. Det betyder inte att alla fick denna höjning. Det fanns tre olika nivåer som vi placerade personalen. Veolia ville ha mer lönespridning men vi lyckades ha en relativt jämt fördelning.

Under hösten kommer Veolia och SEKO att diskutera lönesystemet, inkl lönekriterierna och lönesamtal som arbetsgivaren måste ha med personalen före lönerevision.

Pga att lönerna är individuella kan vi inte redovisa dem här men du kan kontakta din fackliga företrädare på varje depå och få besked. Du kan också ställa frågor om förhandlingarna.

Du kan också kontakta depåpersonalens representant i klubbstyrelsen, Nils Josephsson eller Klubben ordförande.

Med vänliga hälsningar

Jannis Konstantis

Ordförande

MTR OCH DEN NYA UNIFORMEN.

Arbetet med att ta fram en uniform när/om MTR tar över fortsätter framåt med full fart. Nu behöver MTR veta vilka storlekar vi som arbetar har och det ligger i vårt intresse att MTR vet detta så att det finns tillräckligt med kläder i olika storlekar när det är dags att beställa.

Det är viktigt att ni svarar på detta, senast 7 juni.

Kartläggning av uniformsstorlekar för medarbetare inom tunnelbanan.

 

 MTR Stockholm AB håller på att arbeta fram en ny uniform inför 2 november 2009. I detta arbete behöver de hjälp att kartlägga uniformsstorlekarna och har därför lagt upp en anonym enkät på MTR Stockholms hemsida. Undersökningen omfattar fem plagg och tar bara ett par minuter att besvara.

 

Ni ombeds att gå in på MTR Stockholms hemsida www.mtrstockholm.se  under fliken ”Att arbeta för MTR” och sedan under fliken ”om du arbetar för Veolia” och bidra med era svar senast 7 juni 2009 eller direkt på https://www.netigate.se/s.asp?s=15749X4224. Ju fler som svarar desto bättre blir förutsättningarna för att rätt storlekar finns tillgängliga på lagret. ”

                                                                                                          

Den juridiska karusellen snurrar vidare. Den 14 maj meddelade Kammarrätten prövningstillstånd vad gäller själva upphandlingsprocessen. Kammarrätten har beslutat att Konkurrensverket inom två veckor ska uttala sig om bedömningen av de olika buden skett på ett konkurrensneutralt sätt.

 Den 16 april avvisade Länsrätten Veolia yrkade att upphandlingen skulle göras om; alternativt att SL skulle förkasta MTRs anbud och göra en ny utvärdering av kvarstående anbud. Veolia hade även begärt en överprövning av hur beslutet att ge tunnelbanan till MTR togs.

 Veolia accepterade inte domen. Den 24 april lämnade Veolia in ansökan om prövningstillstånd till Kammarrätten.

 Den 14 maj meddelade Kammarrätten prövningstillstånd vad gäller själva upphandlingsprocessen. Det innebär bland annat att Konkurrensverket ska titta närmare på om SLs utvärderingsmodell uppfyller kraven enligt EG-rätten. Där har man nu två veckor på sig att avgöra om bedömningen av de olika buden skett på ett konkurrensneutralt sätt.
SL säger sig välkomna Kammarrättens prövning. Man vill få ett allmängiltigt domslut av den upphandlingsmodell man arbetar med.

Om Kammarrätten säger att upphandlingen gått rätt till handlar det om en försening på ytterligare några veckor. Anser Kammarrätten däremot att det funnits brister i upphandlingsprocessen kan SLs beslut att tilldela MTR uppdraget komma att ifrågasättas.

 

 

Spärrexpeditörer

Klass

    Lön 2008   3,2%   Höjning   Procent   Ny Lön 2009
1   17 525 kr 561 kr 500 kr 2,85% 18 025 kr
2   18 225 kr 583 kr 500 kr 2,74% 18 725 kr
3   19 225 kr 615 kr 500 kr 2,60% 19 725 kr
4   20 950 kr 670 kr 690 kr 3,29% 21 640 kr
             
             
             
             
             
  Värd, Konduktör, Brovakt  
Klass   Lön 2008 3,2% Höjning Procent Ny Lön 2009
1   18 525 kr 593 kr 500 kr 2,70% 19 025 kr
2   19 225 kr 615 kr 500 kr 2,60% 19 725 kr
3   20 225 kr 647 kr 500 kr 2,47% 20 725 kr
4   21 960 kr 703 kr 740 kr 3,37% 22 700 kr
             
             
             
             
             
  Förare        
Klass   Lön 2008 3,2% Höjning Procent Ny Lön 2009
1   18 725 kr 599 kr 515 kr 2,75% 19 240 kr
2   19 575 kr 626 kr 515 kr 2,63% 20 090 kr
3   20 575 kr 658 kr 550 kr 2,67% 21 125 kr
4   23 805 kr 762 kr 805 kr 3,38% 24 610 kr
             
             
             
             
             
             
  Totalt all Trafikpersonal (heltid)
 Det centrala avtalet   3,2% SEKO lokalt  Värde  3,25%  
             
             
             
         

Nu är vi klara med löneförhandlingar för 2009. Den nya lönen gäller retroaktivt fr o m den 1 april 2009. När det gäller SEKO:s tjänstemän är våra löneförhandlingar också klara. Vill ni veta hur det gick, kontakta SEKO. Löneförhandlingar för lokalvården samt depåpersonal på de lokala banorna, fortsätter. Vi återkommer snarast med resultatet.