Arkiv för april, 2009

Nyhetsblad nr 13, 16 april 2009

 

Länsrätten gick emot Veolia

Upphandlingen för att driva Stockholms Tunnelbana ska inte göras om. Det beslutade Länsrätten på torsdagen.

 

Den 29 jan gick Veolia till Länsrätten och överklagade SLs beslut att tilldela MTR uppdraget att köra tunnelbanan fr o m den 2 nov 2009. Veolia hade även begärt att Länsrätten skulle ålägga SL att lämna ut vissa handlingar koppade till upphandlingen.

Veolia yrkade att upphandlingen skulle göras om; alternativt att SL skulle förkasta MTRs anbud och gör en ny utvärdering av kvarstående anbud.

Veolia överklagade även till Kammarrätten för att häva sekretessen runt MTRs bud. Man begärde även att viss korrespondens mellan SL och MTR skulle lämnas ut.

 

I och med Länsrättens beslut den 16 april har samtliga Veolias överklaganden och yrkanden avvisats.

 

Vad händer nu?

Väljer Veolia att gå vidare måste Veolia ansöka om prövningstillstånd och Kammarrätten meddela beslut senast 10 dagar efter domen i Länsrätten.

 

Beroende på Kammarrättens beslut finns flera scenarier. Det finns en uppenbar risk för att hela processen drar in över sommaren och skulle någon part köra hela loppet; Regeringsrätten, EG-domstolen och eventuellt tillbaka till Regeringsrätten, då har vi lämnat den 2 november 2009 bakom oss för länge sen.

 

Förloppet kan även följas på respektive arbetsgivares hemsida:

 

MTR

Veolia

 

Förhandlingar med MTR har dragit igång

Trots att den rättsliga processen ännu inte har landat har SEKO beslutat inleda inrangeringsförhandlingar med MTR. Första förhandlingsdagen var den 14 april. Förhandlingar sker på två nivåer. En övergripande som berör såväl MTR som dess Underhållsbolag. Parallellt sker lokala förhandlingar på respektive bolag.

 

Närmare info om SEKOs krav och hur förhandlingarna kommer att gå till hittar du på

Frågor & Svar på SEKO Stockholms hemsida http://www.sekostockholm.se

 

 

Lasse Eriksson

 

Nyhetsblad nr 12, 8 april 2009

 

MTR eller Veolia – vad händer?

Rättsläget just nu

Den 29 jan gick Veolia till Länsrätten och överklagade SLs beslut att tilldela MTR uppdraget att köra tunnelbanan fr o m den 2 nov 2009. Veolia menade bl.a. att SLs utvärderingsmodell gav för stort utrymme för godtycke. Veolia har även begärt att Länsrätten ålägger SL att lämna ut vissa handlingar koppade till upphandlingen.

Veolia ”befarade” även att material från Veolia använts i MTRs anbud. Som en följd av detta har man valt att polisanmäla Torborg Chetkovich, tidigare chef för tunnelbanan.

Veolia yrkar att upphandlingen ska göras om; alternativt att SL förkastar MTRs anbud och gör en ny utvärdering av kvarstående anbud.

 

Veolia överklagade även till Kammarrätten för att häva sekretessen runt MTRs bud. Man begärde även att viss korrespondens mellan SL och MTR skulle lämnas ut.

 

Den 1 april avslog Kammarrätten Veolias begäran att MTRs bud skulle lämnas ut.

Den 2 april avslog Länsrätten Veolias yrkande att SL skulle åläggas att lämna ut vissa handlingar.

Den 3 april avslog Kammarrätten Veolias begäran att sekretessen skulle hävas runt korrespondensen mellan SL och MTR.

 

Vad händer nu?

Kammarrättens domar kan överklagas till Regeringsrätten inom 3 veckor

 

Länsrätten avkunnar dom tidigast vecka 16, vad gäller Veolias yrkande att upphandlingen ska göras om. Avvisar Länsrätten Veolias begäran måste Veolia ansöka om prövningstillstånd och Kammarrätten meddela beslut senast 10 dagar efter domen i Länsrätten.

 

Beroende på Kammarrättens beslut finns flera scenarier. Det finns en uppenbar risk för att hela processen drar in över sommaren och skulle någon part köra hela loppet; Regeringsrätten, EG-domstolen och eventuellt tillbaka till Regeringsrätten, då har vi lämnat den 2 november 2009 bakom oss för länge sen.

I det läget finns två troliga scenarier: antingen förlänger SL avtalet med Veolia eller så gör man en så kallad direktupphandling med MTR över en kortare period.

 

Nu startar förhandlingar med MTR

Trots det osäkra rättsläget har SEKO beslutat inleda inrangeringsförhandlingar med MTR. Första förhandlingsdagen blir den 14 april. Förhandlingar kommer att ske på två nivåer. En övergripande som berör såväl MTR som dess Underhållsbolag. Parallellt sker lokala förhandlingar på respektive bolag.

Närmare info om SEKOs krav och hur förhandlingarna kommer att gå till hittar du på

Frågor & Svar på SEKO Stockholms hemsida http://www.sekostockholm.se

 

Lasse Eriksson

 

I måndags den 30 mars träffades SEKO och Veolia för att diskutera det lokala kollektivavtalet för 2009. Det brukar heta, lokala varvet.

SEKO Klubb 119 och 120 överlämnade alla yrkanden några dagar innan samt våra lönekrav. I måndags kommenterade Veolia våra yrkanden och svarade inte på våra lönekrav.

Yrkande och lönekrav gäller för alla inom tunnelbanan och lokala banorna utom depåpersonal och tjänstemän.

Vi kommer att förhandla separat och parallellt om depåpersonal inom lokala banorna som tillhör klubb 119 samt om tjänstemän (trafikledare, trafikbefäl, ple osv) som tillhör SEKO.

 

Nästa förhandlingsdatum är fredagen den 3 april (halva dagen) samt onsdagen den 8 april hela dagen.

SEKO Klubb 119:s förhandlingsdelegation består av Jannis Konstantis, Jenny Skagerman samt Thomas Witting. SEKO Klubb 120 har också 4 personer med i delegationen.

Snart kommer upp alla våra yrkanden