Arkiv för december, 2008

Nytt nummer av Raka Spåret december 2008

raka-sparet-december-20082

SEKO LJUGER INTE – GÖR SL DET?

 

I Svenska Dagbladet kan man idag, den 12 december 2008, läsa:

Fackliga Sekos t-baneklubb har riktat kritik mot SL:s säkerhetsarbete efter branden – bland annat ska larmtelefoner ha varit ur funktion.

        Det är lögn. Självklart kör vi inte våra trafiksystem utan fungerande larmtelefoner, det är så dåligt att påstå det att jag knappt vill kommentera det, säger Johan Hedenfalk.”

I Svenska Dagbladets pappersversion den 12 december 2008 står det också att läsa ”För tillfället är det två av 280 telefoner som inte fungerar längs Röda linjen, bekräftar också Veolia Transport.

Enligt protokollet från skyddsronder som skyddsombuden och Veolia Transport har hållit under perioden april-juli 2008 var det minst 19 st larmtelefoner som inte fungerade. Då räknas inte de in som fungerar dåligt. Någon återkoppling på vad som därefter har gjorts har inte ägt rum.

Vad är sant och icke sant? Vad ska SL göra nu? Har SL fått fel uppgifter? Ska SL ta sitt ansvar och fixa larmtelefonerna även om det ”bara” är två stycken eller mer än 19 st?

 

 

Klubbstyrelsen

SEKO Klubb 119

Vid frågor kontakta:

Carolin Evander, Ordförande SEKO röda linjen: 070 791 13 16.

Jannis Konstantis, Klubbordförande SEKO klubb 119: 070 209 49 29.

 

BRAND PÅ RÖDA LINJEN!

SEKO klubb 119 som organiserar tunneltågförare i Stockholms tunnelbana har länge krävt en förbättrad säkerhet och arbetsmiljö, för våra resenärer och våra förarkollegor.

 

Idag vid lunchtid inträffade en av de allvarligaste incidenterna i röda linjens historia, då en stor kabelbrand utbröt i tunneln mellan Mariatorget och Slussen.  En av våra medlemmar larmade om branden och när ett trafikbefäl som vi organiserar gick ned på spåret för att undersöka och släcka, var rökutvecklingen så kraftig att hon fick vända tillbaka med lättare rökskador.

 

Ingen vet ännu vad som orsakat branden men om den orsakats av bristande rutin så är det mycket allvarligt.

 

  • Nere i tunnelsystemet vistas många olika entreprenörer, och samordningen är bristfällig. Efter avslutade arbeten lämnas föremål och skräp kvar i tunnlarna, ibland på ställen som i en nödsituation ska användas som säkerhetsutrymme för personalen.

 

  • Metrotidningar som delas ut i tunnelbanan, trots den brandrisk det innebär att ha stora kvantiteter papper i ett slutet tunnelbanesystem, flyger ned på spåret och samlas i tunnlarna. Spåren städas men inte alls i den omfattning som krävs.

 

  • I juni i år, anmärkte ett av våra skyddsombud på att inte alla larmtelefoner i tunnlarna på röda linjen fungerade. Dessa larmtelefoner har, såvitt vi vet, ännu inte åtgärdats.

 

För tre år sen avskedade Veolia Transport vår dåvarande klubbordförande efter att han hade påpekat säkerhetsbrister. Sedan dess har Veolia hävdat att deras arbetsmiljöarbete förbättrats, men dagens händelse får oss att undra om det är tillräckligt.

 

Tunnelbanan måste få kosta pengar, att ha en trafik som samordnas av en stark aktör är bättre ur säkerhetsperspektiv än att sälja ut den i mindre isolerade delar

Vi har under hela den upphandling av tunnelbanan som pågår, förordat att SL själva ska driva trafiken.

 

Vid frågor kontakta:

Carolin Evander, Ordförande SEKO röda linjen: 070 791 13 16.

Jannis Konstantis, Klubbordförande SEKO klubb 119: 070 209 49 29.

 

Från Svenska Dagbladet

Slut upp med Nätverket Mot Rasism på lördag 6 dec – i Salem Centrum kl.12.

Pressmeddelande från Nätverket Mot Rasism (NMR): Nazister, men inte antirasister, får demonstrera i Salem på lördag

Upprop till alla demokratiska krafter!

Uttalande från SAC: Nazister försökte mörda fackligt aktiva och deras barn

Härmed kallar klubb 119 till nominerings/medlemsmöte

Torsdagen den 11 december 2008

kl 18.00

i fackets lokal vid Liljeholmen

 

Ur dagordningen:

          Nominering av 1 st Kassör 2 år, 1 st Revisor 2 år, 1 st Revisor suppleant 2 år, 2 st ordinarieledamöter Representantskap 1 år, 3 st Ersättare Representantskapet 1 år, Valberedning 3 st klubben 1 år

          Fastställande av sektionens nomineringar

          Fastställande av valdagar och val ansvarig

          Verksamhetsplan 2009

          Budget 2009

          Förlag från medlemmarna om vilka avtalsyrkanden Klubben ska driva år 2009

          Medlemsresa

–   Upphandlingen

Övriga frågor