Arkiv för oktober, 2008

poster-portugal-dec-15-16-20081

Måndagen den 27 oktober: Ledig men jag har möte hela dagen med SEKO Tub (samarbetsorgan för klubbarna inom tunnelbana) angående bl a förhandlingar som vi ska ha med Veolia senare under veckan.

Tisdagen den 28 oktober: Facklig tjänst. Ett personärende på Veolias huvudkontor mitt på dagen.

Onsdagen den 29 oktober: Jag deltar i klubbkonferensen ( samlas alla klubbar inom Stockholm) som SEKO Stockholm har kallat.

Torsdagen den 30 oktober: Jag kör tåg

Fredagen den 31 oktober: Ledig men vi har förhandlingar med Veolia om §16 i kollektivavtal (avstägningsparagrafen), om alkohol- och drog policy samt om omorganisation på lokala banor.

Lördagen den 1 november: Ledig

Söndagen den 2 november: Ledig

Från SEKO tidningen

Veolia anklagas för att kränka folkrätten
2008-10-24

Veolia kränker internationell rätt genom verksamhet på ockuperad palestinsk mark. Därför bör företaget uteslutas ur t-baneupphandlingen i Stockholm. Det kräver oppositionslandstingsrådet Lars Dahlberg som sitter i SL:s styrelse.
   Hos Veolia utreder man nu anklagelserna.

Bakgrunden är att Veolia är ansvariga för drift och underhåll av en spårväg som byggs på ockuperad mark i östra Jerusalem och andra delar av Västbanken. Syftet är att knyta samman israeliska bosättningar på palestinsk mark.
   – Vår tolkning är att det strider mot folkrätten eftersom det rör sig om en ockupation och då blir all verksamhet där olaglig, säger Lars Dahlberg.
   Både SL och Veolia har skrivit på FN-initiativet Global Compact och har därigenom förbundit sig att bland annat se till att företagen inte är iblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter.
   Men även om det skulle konstateras att Veolia bryter mot folkrätten går det inte att utesluta dem ur upphandlingen.
   – Det är horribelt, men enligt SL:s jurist så går svensk upphandlingslagstiftning före den internationella folkrätten. Något som jag anser att vi måste se över, säger Lars Dahlberg.
   Han har i dag träffat Veolias Sverigechef, Tomas Wallin, för att diskutera frågan och tycker att han fått positiv respons.
   – De tar det hela på allvar och ska skicka folk från huvudkontoret i Frankrike för att utreda frågan.
   På Veolia bekräftar Tomas Wallin att företaget tar anklagelserna på yttersta allvar.
   – Vi lägger alla papper på bordet och förklarar hur vi ser på saken. Vi har förbundit oss att inte bryta mot internationell rätt så om det visar det sig att vi ändå gör det så får vi vidta åtgärder.
Kan det bli aktuellt att ni drar er ur det israeliska projektet?
   – Det är en möjlighet, men det är alldeles för tidigt att säga nu. Och det är inte min sak att avgöra det.

INFORMATION OM SL-UNIFORMEN

SEKO klubb 119 jobbar vidare mot SL i frågan om att alla inom Stockholms kollektivtrafik ska ha samma uniform.

Hittills har bara vi och SEKO på pendeln varit med i referensgruppen och vi tog därför initiativ till ett möte med de fackliga företrädarna på Roslagsbanan, Kontrollen, Buss etc.

Vi hade ett intressant och givande möte där det visade sig att ingen annan visste något om SL: s planer på en gemensam uniform. Det visade sig också att de skisser på uniform som är gjorda inte alls är anpassade utifrån våra behov, som skiljer sig väldigt mycket åt i de olika yrkeskategorierna.

Vi kom överens om att vi är emot en SL uniform, främst av säkerhetsskäl, men också för att våra behov inte tillgodosetts och för att vi inte vill gå omkring och se ut som glassgubbar.

Vi skrev ett brev till de tjänstemän som håller i referensgruppen, och har fått ett svar på det. Vi har även tagit kontakt med politikerna i SL:s styrelse för att ta reda på om de beslutat om en SL uniform eller inte.

Vi jobbar vidare i frågan, men en ny uniform är inte aktuell än på ett bra tag. Bakom detta blad finns kopior på det brev vi skrev samt det svar vi fått.

Har du som medlem frågor som rör uniformen – Kontakta då Carolin Evander som är uniforma ansvarig för SEKO klubb 119.

Här nedan följer brevet som skickades till SL.

 

Till: Christer Wennerholm

Kopia: SLs ledning och styrelse

Från: SEKO & Kommunal i SL-sfären

Stockholm 2008-09-17

 

 

 

 

Vi som arbetar i Stockholms Lokaltrafik är mycket oroliga angående den utveckling som utformandet av den nya SL uniformen tagit.

 

Det saknas en förståelse och kunskap för uniformens funktion, kvalitet och material. Viktigast av allt, det finns inget som helst säkerhetstänkande med i utformandet av uniformen. Då säkerheten är A och O i våra yrken och det måste med tydlighet framgå till kunderna vem som är ansvarig för vad, vem som har behörighet och vem som kan hjälpa dem.

 

Vi anser att alla fackliga organisationer för berörd personal inom alla yrkesgrupper erbjuds att påverka projektet. Vi vill få till stånd ett möte så snart som möjligt.

Vänligen återkom med tid och plats till Mikael Lind senast 3 oktober 2008.

 

 

Med vänliga hälsningar,

 

 

Peter Jonson

Kommunal Sektion 34

 

Iréne Sandberg

Åsa Brandt

SEKO Pendelklubben

 

Hans Johansson

Astrid Hermelin

SEKO Lok

 

Carolin Evander

SEKO Tunnelbanan Klubb 119

Gunnar Öhman

Mikael Lind

SEKO Tunnelbanan Klubb 120

 

Pradeepan Pathmanathan

Fakhruzzaman Chaudhry

SEKO SL Klubb 107

 

Helena Wallin

Safder Özkan

SEKO Roslagståg

 

 

 

INFORMATION OM DEPÅRUTINERNA

SEKO klubb 119 hade en uppföljande förhandling med de Operativa cheferna på bana 1(Sören Stark) och bana 2 (Lena Eriksson), samt Kjell Annerhall från Bromma, för att utvärdera depårutinen.

Vi tog upp de brister som upptäckts sedan rutinens införande.   Vi pekade på de felaktiga proportioner som råder, då förare ombetts gå tillbaka till depån på sin fritid när man glömt signera in/ut tåget, medan TÅGIA kan fortsätta att missköta sitt uppdrag.

Inga förare ska gå till depån på sin fritid om man glömt att signera listan. Ingen förare ska drabbas av disciplinära åtgärder pga. denna rutin. Detta är Veolia överens om med oss om. Kjell lovade att ge tydligare instruktioner till trafikledarna då det varit vanligt förekommande i just Bromma att förare blivit uppringda av TL för att de glömt signera listan.

I Nyboda är problemen störst, och Veolia har legat på TÅGIA mycket i denna fråga.

På Saltsjöbanan är rutinen ickeexisterande och en hel del konstiga saker pågår där. Celal som är ansvarig chef har fått denna information och vi får väl se om han tar tag i frågan.

Vi kom överens om att ha ett möte igen i november/december för att fortsätta utvärdera hur det fungerar. Till dess vill vi få in information från er förare med exempel på när rutinen brister.

Måndagen den 13 oktober: Förhandlingar om Veolias försäkring och på eftermiddag kör jag tåg.

Tisdagen den 14 oktober: Ledig men vi kommer att diskutera med en av upphandlarna 

Onsdagen den 15 oktober: Kör tåg

Torsdagen den 16 oktober: Sektionsstyrelsemöte mellan 11-14 och sedan kör jag tåg

Fredagen den 17 oktober: Förhandlingar med Veolias personalman (kvinna) om några personärenden samt om diskriminering i Bromma.

Lördagen den 18 oktober: Ledig

Söndagen den 19 oktober: Ledig