Arkiv för september, 2008

LISE INFORMERAR 2

Din lokala fackordförande informerar om senaste nytt!

DEPÅRUTINERNA: Depå rutinerna som infördes i alla depåer i tunnelbanan och på lokalbanorna har visat sig fungera uruselt. Här i Bromma är T.ex. tågen ofta inte färdig rangerade i tid vilket försenar förarnas iordningställande. Vi i SEKO klubb 119 har begärt en ny förhandling med Veolia om dessa rutiner. Denna förhandling blir central då den rör alla banor, och jag vill uppmana er alla att informera mig (lise.fuchs@klubb119.org) när det brister i rutinen i Bromma depån. Vi behöver samla på oss så många exempel som möjligt inför förhandlingen.

KOMMENDERINGEN: Vi har förhandlat med Kjell i frågan och fick en positiv, om än försiktig, respons på vår begäran om att DK listan ska komma ut 3 dar innan, och inte två som idag. Kjell skulle först förankra förslaget hos TLC. Hos oss är det lite speciellt då vi inte har ett eget PLE och trafikledningen har även ett administrativt personal ansvar. Vi har ännu inte fått ett svar från Kjell och därför måste vi nu gå vidare med frågan.

_____________________________________

Jag vill uppmärksamma er på att varje gång ni blir uppkallade till Kjell eller Celal, så ta med er någon från facket. Det har varit ett antal incidenter då förare/konduktörer blivit uppkallade och som gått dit utan sin fackliga representant, och hamnat i väldigt konstiga situationer som kan undvikas med lite hjälp från oss i SEKO. Ni har enligt lag rätt att ha med er en facklig företrädare, utnyttja er rätt, gå ej själva!

Här kommer lite information från Lise Fuchs (ordförande för sektion 102 som organiserar förare och konduktörer i Tvärbana). Lise Fuchs sitter med i styrelse som ordinarie ledamot för SEKO Klubb 119.

LISE INFORMERAR

Din lokala fackordförande informerar om senaste nytt!

SL ACCESS: Veolia har ensidigt påbörjat ”utbildning” av konduktörerna. Vi mottsätter oss starkt Veolias agerande i frågan då de inte tagit hänsyn till personalen. Ingen har heller förhandlat med oss om de 2000kr som konduktörerna förväntas betala om något händer med den utkvitterade utrustningen.

Därför har vi i SEKO klubb 119 idag begärt en förhandling med Celal och Kjell.

Jag vill även informera om att vårt huvudskyddsombud Kalle Cedergren, jobbar med frågan om hur access utrusningen kommer att påverka konduktörernas arbetsmiljö.

KOMMENDERINGEN: Som ni alla vet får vi i Bromma DK listan två dagar i förväg, vilket vi är ensamma om. ALLA andra får veta sina tjänster tre dagar (eller fler) i förväg. Detta vill vi ändra på och idag har jag begärt en förhandling med våra chefer i frågan.

16 september 2008
Pressmeddelande från Septemberalliansen:

Dagens största demonstration var mot högerpolitiken

För andra året i rad genomfördes en stor demonstration i Stockholm mot regeringen och högerpolitiken på dagen för riksdagens öppnande.

Uppemot 1500 personer slöt upp i årets livliga demonstration.

Demonstrationen, som precis som förra året anordnades av nätverket Septemberalliansen, blev till en bred protest mot högerpolitiken.
Även den socialdemokratiska ledningens senaste högervridning kritiserades.
”Byt politik, inte bara regering”, var det entydiga budskapet.

– Istället för det ”nya arbetarpartiet” var det en revanschistisk höger som kom till makten, sa den kände skribenten och debattören Göran Greider, som var förste talare.
Greider såg otåligt fram mot den dag då högerregeringen har fått sparken.
¬Låt oss göra dom sista år som regeringen har kvar till dom värsta i deras liv, löd hans slutappell.

Sedan följde Elin Gauffin från nätverket Rädda hyresrätten:
– Under hösten ska regeringen utarbeta en proposition baserad på förslagen om marknadsliknade hyror och allmännyttans avskaffande.
– 100 000 människor i storstädernas stadskärnor kommer att tvingas flytta om hyran höjs med 7 procent per år som utredaren föreslår.
– Alla måste komma med i kampen för hyresrätten – demonstrera den 18 oktober.

Sandra Costa från klimataktionsgruppen Klimax poängterade i sitt tal att regeringen satsar på vägar här hemma samtidigt som manar andra länder till energisparande åtgärder.

Lars Lundberg, Byggnads i Gävle, var näste talare och han passade på att erinra om att:
– Nu är det halvtid för regeringen och 500 000 har av ekonomiska skäl inte längre någon arbetslöshetsförsäkring.
Han tog också upp EU och Vaxholmsdomen:
– När Sverige gick med EU var budskapet att det inte skulle ske några förändringar, kollektivavtalen skulle gälla, men Vaxholmsdomen slår fast att kollektivavtal kan vara ett hinder för fri konkurrens.

Även Jan-Erik Gustafsson, ordförande i folkrörelsen Nej till EU, berörde i sitt tal EU och det nya Lissabonfördraget. Han manade politikerna att säga nej eller åtminstone utlysa en folkomröstning om fördraget.

Lina Thörnblom, från Elevkampanjen, var sist på talarlistan. Hennes skarprättning av Jan Björklunds nya skola fick många applåder.
– Skolan måste anpassas efter elevernas behov, inte tvärtom. Skolan ska vara till för alla inte bara en elit!

Stämningen var hög och deltagandet i år var klart godkänt med tanke på att European Social Forum startar dagen efter och mediatystnaden.
En sak är säker. Nästa år blir det ny demonstration.  ”Ropen skalla – regeringen ska falla”.

/Septemberalliansen

Måndagen den 22 september: Öppet hus på Liljeholmen. Sedan kör jag tåg

Tisdagen den 23 september: Jag har facklig tjänst hela dagen – Jag bl a förhandlar med Veolia om diskriminering mot deltidsanställda

Onsdagen den 24 september: Ledig. Jag tar hand om en personärende

Torsdagen den 25 september: Jag har facklig tjänst hela dagen. Jag deltar i möte med SEKO Tub Rådet (samarbetsorgan för klubbarna inom tunnelbana och lokala banor)

Fredagen den 26 september: Jag kör tåg

Lördagen den 27 september: Jag kör tåg

Söndagen den 28 september: Jag kör tåg

Demonstrera mot högerpolitiken – För rättvisa och gemensam välfärd

Tisdagen den 16 september, Sergels torg, kl 17.30

Tal bl a

Göran Greider

J-E Gustafsson, ordf i Nej till EU

Lars Lundberg, vice ordförande Byggnadsarbetarförbundet, Gävle avd

 

Medlemsmöte i SEKO Klubb 119

SEKO Klubb 119 kallar härmed till medlemsmöte Torsdagen den 2008-09-25

Kl. 18.00 i klubblokalen i Liljeholmen.

 Medlemsmötet ska bl.a. behandla:

  • Mötesformalia
  • Upphandlingen
  • Arbetsmiljö
  • Veolias försäkring
  • Rutinerna i depåerna’
  • Lokala banorna
  • Förhandlingar
  • Klubbstyrelsens planeringsresa

Vi bjuder på fika!

Varmt välkomna önskar styrelsen